Cấu trúc của 1 theme wordpress

Tháng Tám 10, 2020 10:13 sáng

Để có thể tùy biến lại Giao diện trang web wordpress thì bạn phải hiểu được cấu trúc của theme wordpress và sử dụng thành thạo các hàm trong wordpress. Trong theme sẽ bao gồm các tập tin như header.php, index.php, footer.php, sidebar.php, single.php,…Nhưng sẽ có một tập tin bắt buộc nhưng không phải là template đó là functions.php. Template ở đây bạn có thể hiểu nó như là một cái khuôn mẫu được định dạng sẵn nhằm mục đích hiển thị nội dung trên website. Ví dụ bạn muốn tuỳ biến lại cách hiển thị nội dung của Post... Đọc tiếp

Xem thêm ...